1,5 meter samenleving een complexe puzzel?

De 1,5 meter samenleving zorgt voor complexe puzzels qua verdeling van ruimte, tijd en mensen. Softwarehuis Skrepr kan deze uitdagingen met een bestaand softwaresysteem eenvoudig én snel oplossen door voorkeuren van verschillende betrokkenen te matchen met tijd en ruimte. “Voor een sector als het onderwijs is ons systeem een perfecte oplossing. Scholen geven de capaciteit aan per dag, ouders vullen hun voorkeursdagen/-tijden in en ons systeem maakt de match. Zo maken we het eenvoudig mogelijk om kinderen in groepjes weer naar school te laten gaan. Als het moet, kunnen we morgen starten’’, aldus Geert Hoekstra, eigenaar van Skrepr.

Bedrijven en scholen zijn bezig om de 1,5 meter samenleving vorm te geven. Zij vragen zich af: hoe gaan we iedereen eerlijk verdelen? “Zonder inspraak van alle betrokken partijen, wordt verdelen een ramp. Het zou voor veel gezinnen toch veel wenselijker zijn om de kinderen naar school te kunnen brengen op de dagen dat ouders werken of er oppas beschikbaar is? Het wordt voor leerkrachten lastig om dit allemaal in kaart te brengen.” Automatisering biedt een eenvoudige uitkomst voor dit vraagstuk. “Ouders vullen in op welke dagen zij hun kinderen graag naar school brengen, scholen geven de beschikbaarheid per dag aan en het systeem maakt de match.’’

Voorkeuren matchen

Het softwaresysteem van Skrepr heeft in de afgelopen jaren zijn sporen verdiend. “Oorspronkelijk is het matchsysteem door ons ontwikkeld voor de inschrijvingsloting van middelbare scholen in Amsterdam. Vele gemeenten en universiteiten maken al jaren gebruik van ons softwaresysteem. Maar het matchen is ook eenvoudig voor andere organisaties en instellingen te gebruiken. Denk aan scholen of bedrijven die een bezettingsverdeling willen maken. We kunnen het zelfs kunnen toepassen op het gebruik van openbaar vervoer en bezoek aan winkelcentra. Door voorkeur en beschikbaarheid aan algoritmes te onderwerpen, kunnen we veel instellingen en bedrijven helpen. Een concrete invulling van de nieuwe 1,5 meter samenleving, hoeft dus niet lang te duren.’’

Meer weten over LMS? Neem contact op met jozef@skrepr.com

Related Articles