Uw sleutel tot efficiënte kaveluitgifte

Gemeente Urk

Kavelplatform is een geavanceerd softwarepakket speciaal ontwikkeld voor gemeenten om kaveluitgifte te automatiseren en te vereenvoudigen. In goede samenwerking is met de Gemeente Urk een project gelanceerd om de uitgifte van (bedrijfs)kavels te automatiseren, en grip te houden op de complexe administratieve dynamiek die hiermee gepaard gaat.

Wil jij ook jouw stakeholders betrokken houden bij je kaveluitgifte? Ontdek hoe ons kavelplatform jouw organisatie kan helpen groeien en bloeien!


Klant
Gemeente Urk

Industrie
Overheid

Doelstelling
Communicatie, facturatie en processen stroomlijnen omtrent de uitgifte van (bedrijfs)kavels.

Product
Kavelplatform

Wat is Kavelplatform?

Klant case

Allereerst kan men kosten en tijd besparen met kaveluitgifte. Dit leidt niet alleen tot een versneld proces, maar draagt ook bij aan een economisch voordeliger traject. Daarnaast is het van groot belang om de betrokkenheid van belanghebbenden te vergroten. Door hen actief deel te laten nemen aan besluitvormingsprocessen, ontstaat er een transparantere en meer inclusieve aanpak. Verder is het gebruik van nauwkeurige gegevens essentieel. Hiermee wordt voorkomen dat er foute beslissingen worden genomen op basis van incorrecte of verouderde informatie. Tenslotte zal het verminderen van de administratieve last zorgen voor een gestroomlijnder en minder bureaucratisch proces, wat zowel voor medewerkers als belanghebbenden voordelen biedt

 • Kosten en tijd besparen met kaveluitgifte
 • Betrokkenheid van belanghebbenden vergroten
 • Nauwkeurige gegevens gebruiken
 • Administratieve last verminderen

Didam-arrest

Hoe helpt Kavelplatform gemeenten met het Didam-arrest?

Voor gemeenten betekent het Didam-arrest dat ze niet langer vrij zijn om grond te verkopen aan een willekeurige partij naar eigen keuze. In plaats daarvan moeten overheden (potentiële) gegadigden de gelegenheid bieden om mee te dingen bij de uitgifte van grond. Dit vereist een transparante en objectieve aanpak bij het selecteren van kopers.

Kavelplatform biedt een oplossing voor gemeenten die te maken hebben met de gevolgen van het Didam-arrest:

 • Transparantie en Objectiviteit
  Ons platform stelt gemeenten in staat om objectieve selectiecriteria op te stellen op basis waarvan de uiteindelijke koper wordt geselecteerd. Hiermee voldoet u aan de eisen van het arrest en bevordert u transparantie.
 • Betrokkenheid
  Kavelplatform stimuleert actieve betrokkenheid van belanghebbenden bij het besluitvormingsproces. Dit helpt bij het creëren van een inclusieve aanpak.
 • Juridische Compliance
  Kavelplatform helpt gemeenten om volledig in overeenstemming te zijn met de eisen van het Didam-arrest door een transparant en objectief selectieproces mogelijk te maken.
 • Juridische Zekerheid
  Door Kavelplatform te gebruiken, kunnen gemeenten het risico op juridische geschillen en claims van belanghebbenden minimaliseren, aangezien het platform helpt bij het creëren van een eerlijke en open procedure.

AVG-proof

Een kavelplatform moet altijd AVG-proof ingezet worden. Portalen van Skrepr zijn AVG-proof, zo kunnen gebruikers van een ledenportaal gehoor geven aan verzoeken van data subjects

Secure (ISO-27001)

Veiligheid staat voorop bij een portaal van Skrepr. Zo is het van belang dat je er vanuit kan gaan dat de data veilig wordt opgeslagen en dat toegang op een veilige manier gebeurd.

Functionaliteiten van het kavelplatform_

Toon beschikbare kavels direct en in real-time op een online interactieve kaart. Beheerders hebben de mogelijkheid om eenvoudig en vlot nieuwe kavels toe te voegen. Beheer aanmeldingen, relaties en workflows zonder problemen dankzij de ingebouwde CRM-mogelijkheden. Baseer beslissingen op nauwkeurige geografische data voor een accurate informatieweergave. Stimuleer betrokkenheid en zorg voor transparantie in het tonen van aanmeldingen en ontwikkelingsplannen. Optimaliseer samenwerking en resultaten door doeltreffende toewijzing van taken en een heldere voortgangsbewaking.

 • Dynamische kavelweergave
 • Zelf Kavels Creëren
 • Efficiënt CRM
 • Actuele Geodata
 • Inschrijvingen online
 • Taaksysteem

Optimaliseer Schaarste Verdeling Door Loting

Naast de vele voordelen die Kavelplatform biedt voor gemeenten die te maken hebben met het Didam-arrest, hebben we nog een krachtige troef in handen. We bieden de mogelijkheid om Kavelplatform naadloos te integreren met de bewezen “Loting & Matching” functionaliteiten van LMS, ons product waarop we meer dan 10 jaar expertise hebben opgebouwd in schaarste verdeling voor bijvoorbeeld overheden, gemeenten en universiteiten.

Deze integratie stelt overheden, gemeenten en provincies in staat om schaarse middelen op een eerlijke en transparante manier te verdelen. Met onze bewezen oplossingen voor schaarste verdeling kunt u vertrouwen op een beproefde methode die voldoet aan de hoogste normen van transparantie.

Word jouw uitdaging ons volgende succes?

Neem contact op

Liever bellen?

0527 70 10 15

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.